Vítejte na stránkách ProWine Group!

"Rozmanitý výběr vynikajících vín "

Vítejte!
ProWine Group - Rozmanitý výběr vín

Madeira

Počátek produkce madeiry je datován cca do 17. století. Výrobní postup byl objeven náhodou –  mořeplavci při cestě z Evropy doplňovali na ostrově Madeira také víno, které při průjezdu rovníkovými oblastmi bylo zahříváno až na 45 stupňů Celsia. Tím získalo po následném zchlazení ojedinělé chuťové vlastnosti.

Vinice na ostrově Madeira jsou malé rozlohy a nacházejí se na terasovitých políčkách v nadmořské výšce od 0 do 900 m n. m. Vzhledem k vysoké propustnosti půdy je nutné je dodatečně zavlažovat ze systému levád.

Ohřátí ve speciálních „pecích“, jež následuje po procesu kvašení, je  základním technologickým postupem, používaným při výrobě tohoto vína. Sušší vína jsou dolihována před ohřátím, sladší po něm. Asi 18 měsíců po schlazení se víno sceluje (postup používaný např. také u  sherry). Následuje dlouholeté zrání v dubových sudech. Víno madeira se dodává na trh nejméně tříleté, obvykle však značně starší.

Díky dolihování a procesu ohřátí ve speciálních pecích se dá madeira skladovat prakticky neomezeně dlouho, a to i v láhvi, která již byla otevřena. Lahve se archivují ve svislé poloze, korek nemusí být ponořen.